گریس صنایع هوایی

گریس چند منظوره بالگرد

قبلی بعدی گریس چند منظوره بالگردگریس چند منظوره بالگرد یک روانکار ممتاز، تهیه شده از مرغوب ترین آدیتیو ها و روغن کاملا سنتتیک می باشد. این محصول برای استفاده در صنایع هوایی طراحی و تولید شده است و در بازه دمایی 93+ تا 50- درجه سانتی گراد قابل استفاده می باشد.• ضد آب، ضد زنگ …

گریس چند منظوره بالگرد ادامه »

گریس چند منظوره هواپیما

قبلی بعدی گریس چند منظوره و همه هواپیماگریس چند منظوره و همه هواپیما یک روانکار ممتاز تهیه شده از مرغوب ترین آدیتیو ها و روغن معدنی می باشد. این محصول برای استفاده در صنایع هوایی طراحی و تولید شده است و در بازه دمایی 122+ تا 50- درجه سانتی گراد قابل استفاده می باشد.• ضد …

گریس چند منظوره هواپیما ادامه »

گریس بیرینگ هواپیما و روتور بالگرد

قبلی بعدی گریس بیرینگ چرخ هواپیما و روتور بالگردگریس بیرینگ چرخ هواپیما و روتور بالگرد یک روانکار ممتاز تهیه شده از مرغوب ترین ادیتیو ها و روغن کاملا سنتتیک می باشد. این محصول برای استفاده در صنایع هوایی طراحی و تولید شده است و در بازه دمایی 204+ تا 65- درجه سانتی گراد قابل استفاده …

گریس بیرینگ هواپیما و روتور بالگرد ادامه »