گریس صنایع حفاری

گریس EP2 دستگاه حفاری TBM

گریس EP2 دستگاه حفاری TBM

گریس EP2 دستگاه حفاری TBM گریس EP2 دستگاه حفاری TBM یک گریس چند منظوره بوده و از مرغوب ترین روغن و تلغیظ کننده های طبیعی و تجدید پذیر تهیه شده است. این محصول مقاوم در برابر فشار آب، زمین و همچنین مقاوم در برابر فشار های مکانیکی بوده و دارای خاصیت پمپ پذیری عالی می …

گریس EP2 دستگاه حفاری TBM ادامه »

گریس آب بندی عقب دستگاه حفاری TBM

گریس آب بندی عقب دستگاه حفاری TBM گریس آب بندی عقب دستگاه حفاری TBM با آب بندی فاصله بین سگمنت بتنی و سپر دستگاه حفاری مکانیزه از نفوذ آب، خاک و دوغاب به داخل دستگاه جلوگیری می کند. این محصول مقاوم در برابر فشار آب، زمین و همچنین مقاوم در برابر فشار های مکانیکی بوده …

گریس آب بندی عقب دستگاه حفاری TBM ادامه »

گریس آب بندی HBW دستگاه حفاری TBM

گریس آب بندی HBW دستگاه حفاری TBM

گریس آب بندی HBW دستگاه حفاری TBM گریس آب بندی HBW دستگاه حفاری TBM با آب بندی بخش اصلی بیرینگ دستگاه، از ورود آب و گرد و خاک به داخل دستگاه جلوگیری می کند. این محصول در برابر فشار آب، زمین و فشار های مکانیکی مقاوم بوده و دارای خاصیت پمپ پذیری عالی می باشد. …

گریس آب بندی HBW دستگاه حفاری TBM ادامه »