رولبرینگ

رولبرینگ استوانه ای کف گرد

رولبرینگ های استوانه ای کف گرد

تصویر قبلی تصویر بعدی رولبرینگ های استوانه ای کف گرد رولبرینگ های استوانه ای کف گرد برای تحمل بارهای محوری سنگین مناسب هستند. بعلاوه در مقابل بارهای ضربه ای حساس نبوده، استحکام بالا دارند و فضای محوری کمی برای نصب نیاز دارند.همچنین در نوع یک ردیفه ساخته شده و بار محوری را از یک سمت …

رولبرینگ های استوانه ای کف گرد ادامه »

رولبرینگ استوانه

رولبرینگ استوانه ای

تصویر قبلی تصویر بعدی رولبرینگ استوانه ای رولبرینگ استوانه ای برای بارهای شعاعی سنگین و سرعتهای بالا مناسب می باشند. رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه (Single Row Cylindrical Roller Bearings)طراحی این رولبرینگ ها به نحوی است که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی، از یک یا دو طرف لبه نداشته و لذا رولبرینگ قابلیت …

رولبرینگ استوانه ای ادامه »

رولبرینگ سوزنی کف گرد

رولبرینگ سوزنی کف گرد

تصویر قبلی تصویر بعدی رولبرینگ سوزنی کف گرد رولبرینگ سوزنی کف گرد قادر به تحمل بار محوری سنگین بوده و ضمن حساس نبودن به بارهای ضربه ای به حداقل فضای محوری ممکن برای نصب نیاز دارند. این رولبرینگ ها بار محوری را فقط از یک سمت میتوانند متحمل شوند.این برینگ شامل واشر محفظه، واشر شافت …

رولبرینگ سوزنی کف گرد ادامه »

رولبرینگ های سوزنی

رولبرینگ سوزنی

تصویر قبلی تصویر بعدی رولبرینگ سوزنی رولبرینگ سوزنی دارای غلتک ها به شکل استوانه بوده، ولی قطر آنها به نسبت طولشان کوچک است که علیرغم این ویژگی از قدرت تحمل بار بالایی برخوردار بوده ودر مصارفی که فضای موجود کوچک باشد، مناسب هستند.عدم تماس انتهای غلتک ها با لبه های برینگ موجب اجتناب از تمرکز …

رولبرینگ سوزنی ادامه »

رولبرینگ های مخروطی

رولبرینگ مخروطی

تصویر قبلی تصویر بعدی رولبرینگ مخروطی رولبرینگ مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده و جزء غلتشی نیز در آنها به شکل مخروطی می باشند. این نوع طراحی، برینگ را برای تحمل بارهای مرکب (شعاعی و محوری) مناسب ساخته است. قدرت تحمل بار محوری به زاویه شیار حلقه بیرونی بستگی دارد.رولبرینگ های …

رولبرینگ مخروطی ادامه »

رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ بشکه ای کف گرد

تصویر قبلی تصویر بعدی رولبرینگ بشکه ای کف گرد رولبرینگ بشکه ای کف گرد حالت زاویه دار بودن شیارغلتک نسبت به محور در این برینگ ها، آنها را برای تحمل بارهای شعاعی و محوری مناسب می سازد. خصوصیت مهم دیگر آنها قابلیت خود تنظیم بودن است که این امر موجب عدم حساسیت رولبرینگ نسبت به …

رولبرینگ بشکه ای کف گرد ادامه »

رولبرینگ های بشکه ای

رولبرینگ بشکه ای

تصویر قبلی تصویر بعدی رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین مناسب می باشند.این رولبرینگ ها دارای دو ردیف غلتک در یک شیار مشترک منحنی الشکل درحلقه بیرونی هستند و دو شیار در حلقه درونی آنها نسبت به محور برینگ زاویه می سازد. برینگ خاصیت خود تنظیمی داشته، درنتیجه نسبت …

رولبرینگ بشکه ای ادامه »