رولبرینگ

رولبرینگ های استوانه ای کف گرد

قبلی بعدی رولبرینگ های استوانه ای کف گرد (Cylindrical Roller Thrust Bearings)این رولبرینگ ها برای تحمل بارهای محوری سنگین مناسب هستند. بعلاوه در مقابل بارهای ضربه ای حساس نبوده، استحکام بالا دارند و فضای محوری کمی برای نصب نیاز دارند.همچنین در نوع یک ردیفه ساخته شده و بار محوری را از یک سمت می توانند …

رولبرینگ های استوانه ای کف گرد ادامه »

رولبرینگ استوانه ای

قبلی بعدی رولبرینگ های استوانه ای (Cylindrical Roller Bearings)این نوع رولبرینگ ها برای بارهای شعاعی سنگین و سرعتهای بالا مناسب می باشند. رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه (Single Row Cylindrical Roller Bearings)طراحی این رولبرینگ ها به نحوی است که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی، از یک یا دو طرف لبه نداشته و لذا …

رولبرینگ استوانه ای ادامه »

رولبرینگ سوزنی کف گرد

قبلی بعدی رولبرینگ های سوزنی کف گرد (Needle Roller Thrust Bearings)این برینگ ها قادر به تحمل بار محوری سنگین بوده و ضمن حساس نبودن به بارهای ضربه ای به حداقل فضای محوری ممکن برای نصب نیاز دارند. این رولبرینگ ها بار محوری را فقط از یک سمت میتوانند متحمل شوند.این برینگ شامل واشر محفظه، واشر …

رولبرینگ سوزنی کف گرد ادامه »

رولبرینگ سوزنی

قبلی بعدی رولبرینگ های سوزنی (Needle Roller Bearings)در رولبرینگ های سوزنی، غلتک ها به شکل استوانه بوده، ولی قطر آنها به نسبت طولشان کوچک است که علیرغم این ویژگی از قدرت تحمل بار بالایی برخوردار بوده ودر مصارفی که فضای موجود کوچک باشد، مناسب هستند.عدم تماس انتهای غلتک ها با لبه های برینگ موجب اجتناب …

رولبرینگ سوزنی ادامه »

رولبرینگ مخروطی

قبلی بعدی رولبرینگ های مخروطی (Taper Roller Bearings) این برینگ دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده و جزء غلتشی نیز در آنها به شکل مخروطی می باشند. این نوع طراحی، برینگ را برای تحمل بارهای مرکب (شعاعی و محوری) مناسب ساخته است. قدرت تحمل بار محوری به زاویه شیار حلقه بیرونی بستگی …

رولبرینگ مخروطی ادامه »

رولبرینگ بشکه ای کف گرد

قبلی بعدی رولبرینگ های بشکه ای کف گرد (Spherical Roller Thrust Bearings)حالت زاویه دار بودن شیارغلتک نسبت به محور در این برینگ ها، آنها را برای تحمل بارهای شعاعی و محوری مناسب می سازد. خصوصیت مهم دیگر آنها قابلیت خود تنظیم بودن است که این امر موجب عدم حساسیت رولبرینگ نسبت به ناهمراستایی شافت است.این …

رولبرینگ بشکه ای کف گرد ادامه »

رولبرینگ بشکه ای

قبلی بعدی رولبرینگ های بشکه ای (Spherical Roller Bearings)این نوع رولبرینگ ها برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین مناسب می باشند.این رولبرینگ ها دارای دو ردیف غلتک در یک شیار مشترک منحنی الشکل درحلقه بیرونی هستند و دو شیار در حلقه درونی آنها نسبت به محور برینگ زاویه می سازد. برینگ خاصیت خود تنظیمی داشته، …

رولبرینگ بشکه ای ادامه »