بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ ویژه تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای دارای شیار در داخل رینگ درونی و بیرونی خود هستند که نسبت به یکدیگر زاویه مشخصی را می سازند.این خاصیت آنها را برای تحمل بار محوری و شعاعی بطور توام مناسب می سازد.بلبرینگ های یک ردیف ساچمه تماس زاویه ای می توانند بار محوری را فقط در یک جهت تحمل نمایند به همین دلیل معمولا با بلبرینگ تماس زاویه هم نوع خود ( هم اندازه خود )بطور توام بکار می روند.

بلبرینگ تماس زاویه ای

این محصول دارای شیار در داخل رینگ درونی و بیرونی خود هستند که نسبت به یکدیگر زاویه مشخصی را می سازند.این خاصیت آنها را برای تحمل بار محوری و شعاعی بطور توام مناسب می سازد.بلبرینگ های یک ردیف ساچمه تماس زاویه ای می توانند بار محوری را فقط در یک جهت تحمل نمایند به همین دلیل معمولا با بلبرینگ تماس زاویه هم نوع خود ( هم اندازه خود )بطور توام بکار می روند.

بلبرینگ های تماس زاویه ای در ابعاد و اندازه های بسیار متنوعی تولید می شوند و می توانند به تنهایی و یا دوتایی مورد استفاده قرار گیرند.این بلبرینگ ها به صورت دو ردیف ساچمه و بگونه ساده و یا کاسه نمد دار ساخته می شوند.

تصاویر محصول

انواع بلبرینگ های تماس زاویه ای

بطور کلی می توان بلبرینگ های تماس زاویه ای را به دو دسته تقسیم کرد:

1.بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه

این نوع بلبرینگ ها دارای زاویه تماس 40 درجه می باشند که از هم جدا نمی شوند و می توانند برحسب نیاز با سرعت های بالا کار کنند.این بلبرینگ ها به دو طریق در دسترس هستند که برای ترتیب های متفاوتی مناسب هستند.نوع نرمال برای استفاده بطور تکی بکار می روند و آن در مواردی است که نیرو محوری فقط از یک سو بر بلبرینگ وارد می شود.نوع مشترک در مواقعی بکار می روند که دو یا چند زوج بلبرینگ باید با هم به طریق مختلفی مورد استفاده قرار بگیرند.در این نوع بلبرینگ ها که دارای یک ردیف ساچمه هستند و به منظور استفاده دو تایی تولید می شوند می توان در حالت دوتایی به هر صورتی نسبت به یکدیگر جازده و تنظیم شوند بگونه ای که دارای لقی مثبت و یا منفی و یا توزیع بار یکسانی باشند در این نوع بلبرینگ ها استفاده از واشر های فاصبه پر کن نیازی نیست.

روش استفاده دوتایی زمانی انتخاب می شود که تحمل بار بلبرینگ یک ردیفه به تنهایی کافی نباشد و یا هنگامی که نیرو از دو جهت به بلبرینگ وارد شود.

2-بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه

بلبرینگ های دوردیفه تماس زاویه ای طرح A جدید ترین نوع از این خانواده هستند.ابعاد طراحی داخلی آنها بهینه سازی شده اند.زاویه تماس آنها 32 درجه است و فاقد شیار ساچمه خور می باشند.نوع دیگری از دو ردیف ساچمه ها دارای شیار ساچمه خور در یک طرف می باشند ولی به تدریج توسط نوع A جایگذین شده اند.بلبرینگ های دارای شیار ساچمه خور باید به گونه ای جازده شوند که بار اصلی محوری به سمت بدون شیار آن وارد آید.

انواع کاسه نمد دار توسط یک نوع گریس پایه لیتیم پر شده اند که خاصیت ضد زنگ زدگی خوبی دارند و می تواند در محدوده دمایی 30- تا 110+ درجه سانتیگراد کار کنند.

لقی داخلی بلبرینگ تماس زاویه ای

1-بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه

بلبرینگ های مصارف عمومی نوع CB به طور استاندارد برای استفاده دوتایی ساخته می شوند و هنگامی که به گونه پشت به پشت یا روبرو جازده شوند لقی محوری اندکی خواهند داشت.

2-بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه

بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه دارای لقی نرمالی هستند و بطور استاندارد و به تناسب اندازه بلبرینگ لقی آنها بین 5 الی 55 میکرون می باشد.بعضی از انواع این بلبرینگ ها لقی کمتر و یا بیشتر از نرمال دارند که تولید آنها چندان متداول نیست.

قفسه بلبرینگ تماس زاویه ای

برحسب سری و اندازه بلبرینگ های تماس زاویه ای جنس قفسه آنها متفاوت است که به شرح زیر می باشد:

  • قفسه فیبری
  • قفسه فولادی
  • قفسه برنجی
  • پسوند ها

A: طراحی داخلی بلبرینگ بهینه سازی شده است
B: زاویه تماس 40 درجه
B+CB+M :BCBM
B+E+CB+M :BECBM
B+E+CB+P :BECBP
B+E+M :BEM
B+E+P :BEP
B+G+M :BGM
B+M :BM
C2: لقی شعاعی بلبرینگ کمتر از نرمال
C3: لقی شعاعی بلبرینگ بیشتر از نرمال
CA: بلبرینگ برای مصارف عمومی با لقی محوری کمتر از نرمال
CB: بلبرینگ برای مصارف عمومی با لقی محوری نرمال
CC: بلبرینگ برای مصارف عمومی با لقی محوری بیشتر از نرمال
E: طراحی داخلی بلبرینگ بهینه سازی
F: جنس قفسه بلبرینگ از فولاد
G: بلبرینگ های بزرگتر برای مصارف عمومی با لقی محوری نرمال
GA: بلبرینگ برای مصارف عمومی با مقدار بار اولیه اندک
GB: بلبرینگ برای مصارف عمومی با مقدار بار اولیه متوسط
GC: بلبرینگ برای مصارف عمومی با مقدار بار اولیه زیاد
M: قفسه بلبرینگ از جنس برنج
P: قفسه بلبرینگ از جنس فیبر
P6: افزایش دقت در ابعاد و گردش بلبرینگ
2RS1: بلبرینگ در هر دو طرف دارای یک کاسه نمد تقویت شده می باشد
ZZ: بلبرینگ در هر دو طرف خود دارای یک واشر فلزی تقویت شده می باشد

سایر محصولات

بلبرینگ کف گرد

بلبرینگ کف گرد در انواع مختلف کف گرد با قفسه های فولادی و برنجی تولید می شوند. این محصول در انواع یک ردیفه و دو ردیفه...

بلبرینگ خود تنظیم

بلبرینگ خود تنظیم دارای دو ردیف ساچمه و یک شیار مشترک کروی در رینگ خارجی خود می باشند.این ویژگی در محصول ، موجب خاصیت...

بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای دارای شیار در داخل رینگ درونی و بیرونی خود هستند که نسبت به یکدیگر زاویه مشخصی را می سازند.این...

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA ImageChange Image